Gabriella Svanberg

2023-05-03

Upptäck och hjälp någon med beroende

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ett ansvar för att medarbetare får rehabilitering vid missbruksproblem, men hur gör man? Här kommer 5 tips på vägen.

1 - Ha regelbundna möten så att du märker en förändring

För dig som arbetsgivare finns stora vinster med att förebygga och agera tidigt innan negativa konsekvenser uppstår på arbetsplatsen. För att kunna se tecken tidigt behöver man ha något att jämföra med. Att ha regelbundna avstämningar med sina arbetstagare ger inte bara en bild av hur arbetet går utan även hur personen mår och fungerar. 

2 – Så kan du hjälpa någon du misstänker har problem

Det bästa är att respektfullt våga fråga i ett tidigt skede. Om det finns signaler som gör dig orolig för att en medarbetare har problem att hantera alkohol finns det anledning att skärpa uppmärksamheten. Dokumentera om något påverkat arbetsplatsen och ha gärna ett samtal med fokus på omsorg. Det är viktigt att medarbetaren inte känner sig dömd utan sedd.

3 – Lär dig vilka tecken du ska hålla utkik efter

Alnas checklista hjälper chefer att identifiera beteenden och signaler som kan tyda på riskbruk eller skadligt bruk. Förändrad prestation, ojämn arbetskvalitet, återkommande berusad vid sociala aktiviteter, ökad sjukfrånvaro, humörsvängningar är några exempel. Viktigt att observera är att tidiga signaler på riskbruk och skadligt bruk även kan bero på annat och vara signaler på stress, psykisk ohälsa eller livsavgörande händelser (skilsmässa, separation, sjukdom).

4 – Ha en tydlig policy som är kommunicerad till anställda

Ett förebyggande arbete börjar med en tydligt skriven policy kring regler och krav. Denna ska även vara kommunicerad till medarbetarna. Har en akut situation skett såsom att någon kommer påverkad till jobbet är det viktigt att ha ett policydokument att hänvisa till. Samtal med medarbetaren om det inträffade ska alltid ske. Det är aldrig chefens ansvar att ställa diagnos eller med bestämdhet säga att det finns en problematik. Utredningar ska genomföras av professionell, legitimerad personal.

5 – Att tänka på vid samtalet

En vanlig oro inför ett samtal är att medarbetaren kommer förneka eller bli upprörd. Viktigt här är att hålla fokus på det som påverkar arbetet och arbetsplatsen och inte huruvida det finns en problematik eller ej. Hänvisa gärna till arbetsgivaransvaret och tala i jag-form ex ”i egenskap av chef med ansvar för säkerheten behöver jag lyfta detta med dig ”. Följ upp samtal och dokumentera. 

________________________

Artikeln är skriven av vår hälsoexpert på uppdrag för Länsförsäkringar.

LF_Logo_Vanster_RGB.png