Om Health Competence

Health Competence är en proaktiv hälsopartner till dig som arbetsgivare. Vi har samlat landets främsta expertteam inom hälsa och tillsammans sprider vi kunskap, skapar inspirerande innehåll och aktiverar fler för att motverka ohälsa på arbetsplatser runtom i landet.

Vilka är vi?

23.05.24.png

En stressad medarbetare ger 1,54 gånger sin lön i produktivitetsförlust*

*Källa: Arbetsmiljöverket

Mer om företaget

Health Competence är ett svenskt innovationsföretag med en tydlig ambition att skapa kraftfulla åtgärder mot den ökade ohälsan i landet. Vi har utvecklat digitala stödverktyg och koncept för att alla företag ska kunna arbeta med effektiv friskvård på ett både lönsamt och hållbart sätt.

Vårt koncept är utvecklat i nära samspel med etablerade forskare och andra experter inom hälsorelaterade områden. Utvecklingen är dessutom ett resultat av näringslivets reella efterfrågan för att uppfylla ett nödvändigt behov.

Hos oss är över 40 hälsoexperter anslutna och tillsammans erbjuder vi allt från enskilda föreläsningar och hälsoutmaningar för snabba insatser, till hållbara friskvårdsprogram för företaget som behöver få kontinuitet. Oavsett vad ni behöver idag så är vi en trygg hälsopartner till er utifrån ett helhetsperspektiv.

Vi vill rikta ett stort tack till alla organisationer inom näringslivet, den offentliga sektorn och idrotten. Vi tackar även enskilda atleter, forskare och ämnesexperter som bidragit till att både Sport & Health Competence nu är verklighet.


Ralf Lilja
VD och grundare av Health Competence Sweden

Historien bakom

Idén väcktes redan 2012. Allt började när vi upptäckte att det fanns utmaningar inom det svenska idrotts- och föreningslivet som hämmade utvecklingen. Tillgängligheten och de ekonomiska förutsättningarna att nyttja expertkompetens var ett strukturellt problem för föreningslivet.

Därför lanserade vi år 2016 Sport Competence, i syfte att göra expertkunskap gällande idrott och hälsa lättillgängligt för alla. Responsen var stor och många samarbeten etablerades med föreningar, förbund och idrottsskolor runt över landet.

Ett liknande problem upptäcktes även inom näringslivet och den offentliga sektorn. I nära samspel med forskare, hälsoexperter och näringsliv har vi utvecklat innovativa stödverktyg, tjänster och lösningar även för arbetsgivare. Därför har vi nu lanserat Health Competence så att alla företag, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar, kan arbeta med effektiv och hållbar friskvård.

Sport Competence lever nu vidare tillsammans med STADIUM AB. År 2020 tecknades ett avtal oss emellan och Sport Competence riktar sig numera enbart till det svenska idrotts- och föreningslivet.

I dag medverkar vi som företag i större forskningsprojekt för att utveckla innovationer och skapa åtgärder mot den ökade ohälsan i Sverige. Med en tydlig ambition att skapa friskare medarbetare planeras nu en spännande tillväxtresa för att bli ledande inom proaktivt hälsoarbete.

Häng med på resan, bli en hälsosammare arbetsgivare redan i dag!

Hälsa

En god hälsa är grunden till framgång. Men att upprätthålla en god hälsa kan vara svårt och kräver både vilja, motivation och underhåll. Vi lägger stor vikt vid hållbarhet och att inspirera de som inte redan är aktiva. Med vår unika helhetsbild av hälsa får du möjlighet att skapa goda resultat för hela din arbetsplats.

Lönsamhet

Det är dyrt att strunta i hälsofrämjande insatser. Hälsosamma och friska medarbetare är framgångsfaktorn till goda prestationer och ökad lönsamhet. För oss är det viktigt att alla våra tjänster i slutändan genererar lönsamhet för ditt företag.

Evidens

Vårt samlade team av hälsoexperter har goda erfarenheter inom både forskning, arbetsliv och idrott. Vi har ett noga utvalt expertteam för att allt innehåll du hittar på vår sida ska vara av stor tillförlitlighet och högsta kvalité. Hos oss kan du vara säker på att du får rätt information!