Michail Tonkonogi

2023-02-22

Därför ska du börja kampsporta

Visste du att många kampsporter har element som innebär nytta för både vår kropp och hjärna? Michail Tonkonogi förklarar hur!

Kampsport är ju farligt tänker du, och visst, till viss mån har du rätt. Men här handlar det inte om UFC eller att du som amatör ska upp i ringen mot en thaiboxningsmästare. Men många kampsporter har element som innebär nytta för både kropp och hjärna.

Kampsportsutövning har många positiva effekter men dess allra främsta fördel är allsidighet. Kampsport i olika former är svårslaget i detta avseende. Kampsportsträning utvecklar alla fysiska kvalitéer, såsom styrka, uthållighet, snabbhet koordination och rörlighet. Därutöver får hjärnan mycket stimulans, det handlar ju om att överlista sin motståndare. Dessutom utvecklar man alla kroppsdelar när man tränar kampsport. Få andra former av fysisk aktivitet kan mäta sig med kampsport ur denna synvinkel.

Oavsett ålder, form eller tidigare erfarenhet

En annan viktig fördel med kampsport är att det aldrig är för sent att börja. Alla oavsett ålder, fysisk träningsstatus, tidigare träningserfarenhet kan utöva kampsport på sin egen nivå. Utbudet är stort idag och de flesta kampsporter erbjuder träning för vuxna nybörjare. Många kampsporter har graderingssystem (olika bälten) som gör att man kan tävla ”mot sig själv” och känna att man växer och utvecklas, vilket gör att man blir motiverad att fortsätta.

Säker träningsform jämfört med många andra träningsaktiviteter

Man kan tro att kampsportsutövning är farligt och att man lätt kan skada sig. Faktum är att kampsport är en tämligen trygg och säker träningsform jämfört med de flesta andra idrotter och träningsaktiviteter. Överbelastningsskador (förslitningsskador) som är ett stort gissel särskilt för motionärer är sällsynta inom kampsport tack vare dess allsidiga karaktär. Även akuta skador är mindre förekommande än i många andra vanliga träningsformer.

Kampsport som en bra livförsäkring

När man tränar kampsport lär man sig att falla utan att skada sig. Oftast är det detta man lär sig allra först. Man måste kunna falla rätt om man till exempel ska träna judo som går ut på att kasta sin motståndare på golvet.

Förmågan att kunna falla rätt är faktiskt ovärderlig när man tänker på hur snöröjningen av våra trottoarer ser ut och på att varje år behöver närmare 70 000 personer läggas in på sjukhus för vård på grund av en skada efter en fallolycka. Varje år dör det fler människor i Sverige i fallolyckor i samma plan än vad det dör i alla bilolyckor, bränder och drunkningsolyckor sammanlagt.

Forskning har visat att man kan med hjälp av kampsortspedagogik träna in rätt fallteknik även på äldre dagar på bara några månader och mycket tyder på att förmågan tycks sitta kvar under hela livet. Rent krasst kommer vi alla att falla någon gång och att ha tränat kampsport är då en mycket bra försäkring.

man promenad.jpg

Ett socialt samspel – som kan motverka stress

Kampsport utövas oftast med en träningspartner eller en motståndare. Detta tillför en ytterligare dimension. Att vara en del i ett socialt samspel där man måste anpassa sig till en annan människas rörelser har visat sig vara väldigt fördelaktigt. Det syns inte minst när det gäller stress och stressrelaterade problem och sjukdomar. Forskningen har visat att fysisk aktivitet har större positiv inverkan och motverkar stress i större utsträckning om den utförs i samspel med andra.

Sammantaget är kampsport i olika former en fantastisk träningsform som är tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och ambitionsnivå. Det stimulerar och utvecklar både kroppen och knoppen på ett allsidigt och harmoniskt sätt. Kampsport är en trygg och säker träningsform som erbjuder ett socialt sammanhang, gemenskap och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Kampsport åt alla!!

 

________________________

Artikeln är skriven av vår hälsoexpert på uppdrag för Länsförsäkringar.

LF_Logo_Vanster_RGB.png