Liv Svirsky

2022-08-30

Minska det negativa ältandet

Alla ältar vi och oroar oss ibland, då är det lätt att hamna i negativa tankebanor. I denna artikel berättar psykologen Liv Svirsky om tre steg som du kan ta för att minska negativt ältande.

Förmågan att fundera på problem för att försöka komma på konstruktiva lösningar är en av våra styrkor som människor och har genom historien hjälpt oss att komma långt. Till det har vi en annan värdefull förmåga, den att fantisera och föreställa oss saker. Ibland samarbetar de två på ett fantastiskt sätt. Andra gånger krockar de och problem kan uppstå.

Man kan säga att negativt ältande uppstår när vi inte skiljer föreställningar från fakta utan betraktar dem som information som vi ska processa noga. Alltså när vi använder problemlösningsförmågan till saker som egentligen inte är problem. Här följer tre steg för att minska det negativa ältandet. 

AdobeStock_489988201.jpeg

1.    Känn igen ältandet

Om du vill minska ditt ältande är ett viktigt första steg att känna igen det när det pågår. Tankar som leder till ältande kännetecknas av att de ofta inleds med orden ”tänk om…”.  ”Tänk om kunden är missnöjd med min leverans?”, ”Tänk om chefen ber mig göra en uppgift som jag inte kommer klara av”, ”Om det här mötet går dåligt tappar vi den här kunden och då är det mitt fel och jag blir petad från projektet”. När du ägnar långa stunder, kanske timmar, dagar eller till och med veckor åt den sortens tankar har du sannolikt fastnat i ältande. 

2.    Våga avstå ältandet

Nästa steg är att fatta modet att avstå. Den som ältar problem kan uppleva att det är en viktig aktivitet som pågår. Att den tänker igenom fakta för att fatta kloka beslut. Vi blir ju ofta uppmuntrade att analysera och fundera igenom saker noga. Då kan det vara svårt att våga avstå från ältandet. Påminn dig om att de tankar du ältar inte är fakta utan föreställningar. Det är som att din hjärna fastnat i beteendet att försöka lösa problem trots att det egentligen inte finns några problem att lösa. 

3.    Låt ältandet leda till aktivitet

När du kommit så långt behöver du bryta ältandet. Bästa sättet brukar vara att byta aktivitet till något som för tankarna till annat. För många fungerar fysisk aktivitet väldigt bra. Andra märker att aktiviteter som att baka, laga mat, städa, läsa en bok, lösa korsord eller lyssna på musik ger samma goda effekt. Ta reda på vad som passar just dig i olika situationer. 

Generaliserat ångestsyndrom

Alla ältar vi och oroar oss. Men ibland blir det lite för mycket av den varan. Kanske gör det att du blir spänd i kroppen, får svårt att sova eller har en upplevelse av att hjärnan aldrig stillnar utan alltid serverar ett nytt ämne för oro. När ältande och oro av den här sorten tar väldigt stor plats i livet kan det handla om en ångeststörning, nämligen Generaliserat Ångestsyndrom (GAD).  

AdobeStock_482210134.jpeg

Behandling

Den som lider av GAD kan behöva professionell hjälp för att komma till rätta med problemet. I forskningsstudier har KBT, Kognitiv beteendeterapi visat sig vara en behandling som hjälper många. Behandlingsinslag som ofta ingår i KBT vid GAD är att lära sig identifiera oro, begränsa oro, inte låta sig hindras av oro samt olika former av avslappningstekniker. Ibland kombineras behandlingen med medicinsk behandling. Andra gånger ges enbart medicinsk behandling. 


 

________________________

Artikeln är skriven av vår hälsoexpert på uppdrag för Länsförsäkringar.

LF_Logo_Vanster_RGB.png