Träna din hjärna

Hur kan man träna sin hjärna till att fokusera på rätt sak i rätt tid? Kan man öva upp acceptans? Hur blir man mer närvarande i samtal?

Dessa frågor besvarar psykologen Gabriella Svanberg utifrån de psykologiska modellerna SOAS och ACT. Hon talar även om hur du kan kontrollera vad du vill fokusera på i stunden. 

Gabriella Svanberg är specialist i neuropsykologi och har lång erfarenhet som mindfulnessintruktör, föreläsare och konsult. De senaste åren har hon jobbat med stresshantering, chefsstöd och teamutveckling. 

Reflektionsfrågor

  • Var ägnar du mest av din vakna tid - i dåtid, nutid eller framtid?
  • Fundera över hur och vad du värderar i din vardag. Hur kan du rikta ditt fokus till där det gör mest nytta enligt dina värderingar?
  • Det är nyår, vilka val ser du dig själv ha gjort under året som gått? Finns det val du vill göra oftare?
     
Övning

Testa att öva på modellen SOAS - Stanna upp, observera, acceptera, svara eller släpp.

Taggar

Stress
Psykisk ohälsa
Motivation