2024-06-11

Viktigaste färdigheten för mental hälsa enligt forskning

Forskningen pekar mot att psykologisk flexibilitet är den viktigaste färdigheten för psykisk hälsa, skriver dr. Steven C. Hayes.

En omfattande analys av över 54,000 studier har identifierat psykologisk flexibilitet som den viktigaste färdigheten för mental hälsa. Men vad innebär psykologisk flexibilitet egentligen? Hur kan man tillämpa det både i arbetslivet och privat? Vi förklarar hur det fungerar!

Steven C. Hayes är välkänd psykolog, forskare och grundare till terapimetoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Under de senaste fyrtio åren har han studerat hur man kan lindra psykiskt lidande och hjälpa människor att leva ett mer värderingsbaserat liv. I en artikel för Psychology Today skriver han om psykologisk flexibilitet och på vilket sätt det visat sig vara den viktigaste färdigheten för mental hälsa.

Steven C Hayes Psykologisk flexibilitet neuropsykologi psykologi.jpg
Foto: Steven C. Hayes.

Psykologisk flexibilitet: Nyckel till välmående

Psykologisk flexibilitet innefattar tre huvudkomponenter: medvetenhet, öppenhet och värderingsbaserat engagemang. Det handlar om att vara medveten om sina tankar och känslor utan att låta dem styra ens beteende. Det innebär också att man är öppen för nya erfarenheter och agerar i enlighet med sina värderingar.

>> Lär dig mer om psykologisk flexibilitet och ta del av neuropsykologen Gabriella Svanbergs digitala föreläsning (12:25 min).

Det är svårt att kontrollera sina tankar och känslor. Något vi däremot kan lära oss att kontrollera och ta ansvar över är hur vi agerar på våra känslor och tankar, dvs vårt beteende. Med hjälp av mindfulness, ACT-baserad träning och rätt kunskap kan vi träna vår hjärna till att bli mer psykologiskt flexibla och därmed få bättre kontroll på vårt mående och lära oss hantera vårt inre.

Träna upp psykologisk flexibilitet med ACT

Psykologisk flexibilitet tränas upp genom ACT, Acceptance & Commitment Therapy. Det är en mindfulness-baserad terapimetod som handlar om att finna acceptans i det man inte kan förändra, förändra det man kan och vissheten att förstå skillnaden. Inom ACT tränar vi upp 6 nyckelfärdigheter; stanna upp, defusion/distans, acceptans, värderad riktning, steg i värderad riktning och det observerande jaget. Sammantaget syftar dessa färdigheter till att utveckla den psykologiska flexibiliteten.

Psykologisk flexibilitet på arbetsplatsen

Som arbetsgivare har man en viktig roll i att skapa en miljö som stödjer psykologisk flexibilitet. Det kan till exempel innebära att erbjuda utbildningar i mindfulness, värderingsbaserat ledarskap och att främja en kultur av öppenhet och stöd. I Sveriges Hälsoportal finns det mentala ACT-programmet Träna din hjärna som stöd för både dig som arbetsgivare och privatperson.

hjärnan på arbetsplatsen mental hälsa.jpg

Genom att investera i hälsofrämjande insatser för mental hälsa kan arbetsgivare effektivt förebygga psykiska hälsoproblem och skapa en mer hållbar och produktiv arbetsmiljö. Det kommer leda till en arbetsplats där medarbetarna får praktiska verktyg att utvecklas mentalt, men som också hjälper till att förebygga stress och psykisk ohälsa.

Hantera stress och skapa meningsfullhet

Att lära sig mer om psykologisk flexibilitet och öva på färdigheter inom ACT kan förbättra livskvalitén på många sätt. Steven C. Hayes förklarar:

"Genom att lära sig att vara mer psykologiskt flexibla, kan individer hantera stress mer effektivt och leva mer meningsfulla liv, både personligt och professionellt"

Denna upptäckt ger nya insikter i hur vi kan förbättra arbetsmiljöer och stödja anställdas mentala hälsa på ett mer effektivt sätt.

Är du chef eller ledare och letar efter effektiva sätt att arbeta med psykologisk flexibilitet på arbetsplatsen? Kontakta oss här för kostnadsfri rådgivning (välj mellan 30 eller 60 minuter).

 

Källa

Hayes, S.C. (2022). The Most Important Skill for Mental Health. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/get-out-your-mind/202208/the-most-important-skill-mental-health