Annette Lefterow

Yoga: Principer och inspiration

1:14:57

Yoga: Principer och inspiration

Kan yoga hjälpa dig att dämpa din stress? Hur skapar du närvaro och fokus och hur kan yoga stärka din mentala närvaro? 

I den här föreläsningen ger den välkända hälsoprofilen och wellness-experten Annette Lefterow korta, konkreta och pedagogiska exempel på hur yoga kan bli en naturlig del av din vardag ur ett hälso- och idrottsperspektiv. Yoga är en av världens mest populära träningsformer just nu och skapar med sin mångtusenåriga tradition medveten närvaro, ökar koncentrationsförmågan och grundar självkänsla och självförtroende, båda viktiga nycklar vid resultatinriktad prestation och tävling. Här får du ta del av kunskaper och inspiration kring yoga från en av Sveriges främsta experter!

Annette Lefterow är ledande expert inom wellness, författare och välkänd hälsoprofil. Med 30 års erfarenhet som pedagog inom träning, yoga och dans har hon utvecklat en egen hälsofilosofi: Lefterow-metoden.

Taggar

Fysisk aktivitet
Motion och rörelse
Psykisk ohälsa
Stress