Träna tanken (del 1)

Vad är mentala föreställningar och hur kan du arbeta med dem? 

I denna föreläsning går vi till grunden med vad mentala föreställningar är för något. Här får du reflektera kring hur du använder dig utav det idag och hur du konkret kan arbeta med det framöver. Föreläsningen passar både dig som arbetar inom näringslivet och dig som är aktiv idrottare eller ledare i en förening då du får praktiska tips för hur du kan prestera bättre med hjälp av just mentala föreställningar.

Fredrik Weibull arbetar med prestationspsykologi och ledarskap inom idrotten och näringslivet. Han föreläser, arbetar med grupper samt hjälper elitidrottare och företagsledare att prestera bättre.

Reflektionsfrågor

  • Vad tycker du är bra med mentala föreställningar?
  • Vad tycker du är mindre bra med mentala föreställningar?
  • Vad är svårast med mentala föreställningar?
  • Vad vill du lära dig mer om gällande mentala föreställningar?
  • Har du några nya idéer på hur man kan använda sig av mentala föreställningar?
  • Vad var det bästa du tog med dig från föreläsningen?

Taggar

Mental träning
Motivation
Psykisk ohälsa