Kognitiv profil inom ADHD

Denna föreläsning beskrivs den kognitiva profilen för ADHD av Elizabeth Ekman, legitimerad psykoterapeut med inriktning på just KBT. Hon förklarar olika kriterier och ger praktiska råd och tips kopplat till idrott och träning. Föreläsningen innehåller flera exempel och du kan med fördel titta på specifika delar flera gånger.

En ökad förståelse kring ämnet skapar förutsättningar för en större kunskap om vad som förorsakar problem och även vad som kan bli en fördel i rätt sammanhang. Profilen är mer vanlig än vad man kan tänkas tro och den är inte alltid en diagnos. En del personer inom denna profil fungerar mycket bra och kan använda dragen till sin fördel, men profilen kan förorsaka en rad olika beteendemässiga och emotionella problem under sämre omständigheter. Elisabeth pratar om att lära känna igen de delar av profilen som man har för att kunna förstå och påverka.