KBT och mental utveckling

Denna föreläsning innehåller grundläggande kunskaper om KBT, rädsla, oro och ångest, men även hur du kan påverka din situation och utvecklas mentalt. Genom denna föreläsning får du även kunskap om hur du enkelt kan analysera en problemsituation och hur du kan träna dig bort från problemet och inte vidmakthålla det.

Elizabeth Ekman är legitimerad psykoterapeut med inriktning på KBT och har över 30 års erfarenhet inom ämnet. Sedan 2009 har hon dessutom arbetat med att föreläsa och att handleda KBT inom elitidrotten.  I denna föreläsning går hon igenom flertal exempel från typiska idrottssituationer för att belysa problem, analyser och träning. Denna föreläsning riktar sig till dig som är tränare, förälder, lärare, aktiv idrottare eller till dig som upplever mer eller mindre oro/ångest i olika situationer.

Taggar

KBT
Mental träning
Motivation
Psykisk ohälsa
Stress