Det magiska pillret

Vad är det magiska pillret och varför vill vi inte alltid ha det? 

Ökad fysisk aktivet ger stora hälsoeffekter, det har positiv inverkan på alla kroppens system – inte bara på hjärtat och musklerna, utan även immunförsvaret och vår psykiska hälsa – och är därför det närmaste ett magiskt piller vi kan komma.

De flesta av oss är medvetna om de positiva effekterna av motion och fysisk aktivitet och försöker förändra våra beteenden, men trots att vi kanske gärna vill kan det vara svårt att genomföra och upprätthålla en mer aktiv livsstil över tid. Många av oss börjar med goda intentioner, men slutar efter ett tag och den gamla vardagen tar över. Den här föreläsningen handlar om varför det blir så, vilken inverkan motivation har på våra beteenden och tips på hur man kan stimulera sin egen motivation.

Karin Weman är universitetslektorn och filosofie doktorn i psykologi som både har författat kurslitteratur och föreläst mycket genom åren. 

Reflektionsfrågor

  • Fundera över vad som brukar sätta käppar i hjulen för dig när det gäller fysisk aktivitet och träning? Tid, familj, stress, höga ambitioner eller svåra övningar kan vara sådana exempel.
  • Fundera även över vilka faktorer som skulle kunna hjälpa dig att blir mer aktiv, vad skulle vara roligt, meningsfullt eller på annat sätt motiverande?
  • Fundera över varför du skulle vilja bli mer aktiv? Vad vill du att det ska leda till? Vad skulle hända/bli annorlunda i ditt liv om du lyckades träna regelbundet?
  • Skulle det kännas meningsfullt att göra sånt som kanske är jobbigt ibland för att du vet att det ger bra effekter (t.ex. på hälsan) eller för att det känns skönt efteråt?
  • Går det att anpassa de aktiviteter du gör så att de skulle kännas lättare att genomföra, t.ex. gällande hur ofta, hur länge och hur intensivt du gör det?
  • Om du har provat förut utan att lyckas, Vad var det som gjorde att du gav upp? Vilka faktorer skulle vara viktiga för dig för att fortsätta? Vad skulle ha hjälpt dig att fortsätta?

Taggar

Fysisk aktivitet
Mental träning
Motion och rörelse
Motivation