Anders Johrén

Effektiv friskvård - lönsammare företag (del 2)

18:09

Effektiv friskvård - lönsammare företag (del 2)

Hur kan man mäta sin friskvårdssatsning? Hur stor ekonomisk skillnad gör det att satsa på frisk personal? Hur undviker man icke lönsam friskvård?

Det sägs ibland att ”friskvård alltid är lönsamt”. Så är det förstås inte. Det finns många friskvårdssatsningar som inte är lönsamma, och det gäller att hitta rätt verktyg för att inse vad som gör en friskvårdssatsning värd att satsa på. I föreläsningens första del granskade Anders Johrén friskvårdens olika syften och i denna del tittar vi mer i detalj på de ekonomiska konsekvenserna av friskvård. Anders resonerar kring intäkter och kostnader, och ger även förslag på en arbetsmetod för att bedöma effektiviteten i friskvårdssatsningen.

Anders är civilekonomen och experten inom hälsoekonomi som föreläser och lär ut om ekonomiska argument kring personal. Denna föreläsning vänder sig till chefer, personalansvariga, HR-personal, friskvårdsansvariga och andra som vill stärka sina ekonomiska argument kring friskvårdsaktiviteter i företag och organisationer.

Civilekonomen Anders Johrén arbetar idag som konsult, föreläsare, utredare och är medförfattare inom ämnet ekonomiska argument kring personal.