Karin Weman

Varför vill inte alla vara med?

17:05

Varför vill inte alla vara med?

Trots det enorma utbudet av hälsoinformation som finns idag är det uppenbart att många av oss inte lever så hälsosamt som vi skulle kunna göra.

Idag vet vi att en förändring från stillasittande livsstil till en mer fysiskt aktiv livsstil har många positiva hälsoeffekter. Ändå är mindre än hälften av den svenska befolkningen tillräckligt fysiskt aktiva baserat på hälsorekommendationerna. Forskningen har dessutom i över 40 år visat att hälften av dem som börjar motionera slutar inom 3-6 månader.

Det är dags för förändring och motivationsexperten Karin Weman visar vägen! I den här föreläsningen pratar hon om just motivationens mekanismer och hur man kan stimulera hållbara hälsobeteenden hos klienter, elever, medarbetare, patienter m. fl. 

Karin Weman är universitetslektor och fil. dr. i psykologi och leder sedan fyra år tillbaka en forskningsgrupp som studerar drivkrafterna bakom träning, fysisk aktivitet och andra hälsobeteenden.

Reflektionsfrågor

  • Hur kommunicerar vi träning, hälsa och fysisk aktivitet i vår organisation?
  • Vilka attityder och vilken värdegrund präglar vår atmosfär och varför?
  • Vad är en hälsosam person? Vad krävs och varför? Vad baserar vi våra övertygelser på?
  • Hur tänker vi kring friskvård i vår organisation? Vad är målsättningen och varför?
  • Involverar vi alla i planerings- och målsättningsarbetet kring hälsa och träning?
  • På vilket sätt kan vi öka kunskaper, färdigheter och tillgång till expertis kring hälsa, hälsobeteenden och motivation i vår organisation?
  • På vilket sätt kan vi skapa förutsättningar för gemenskap och delaktighet kopplat till hälsa?
  • På vilket sätt kan vi förenkla bra/önskvärda val (nudging), t.ex. att ta trapporna, parkera en bit bort, stå upp och jobba m.m.?

Taggar

Motivation
Motion och rörelse
Mental träning
Teamutveckling