Gabriella Ringvall

Post pandemi & det hybrida arbetslivet (del 1)

20:27
Del 1: Kunskap och perspektiv om hur vi kan organisera oss

Post pandemi & det hybrida arbetslivet (del 1)

Hur ska vi organisera oss? Vem ska ta ansvar? Och vilka bestämmelser behöver vi ha i det nya arbetslivet? Det pratar experten Gabriella Ringvall om i hennes föreläsning om post pandemi & det hybrida arbetslivet.

I del 1 fokuserar Gabriella på kunskap och perspektiv om hur vi kan organisera oss. Hon pratar även om vad den sociala hjärnan behöver. Till hennes föreläsning finns även en tillhörande workshop. Du hittar den i portalen.