2021-11-10

Vad säger FOHM?

Hur ser egentligen riktlinjerna hos Folkhälsomyndigheten ut för fysisk aktivitet och stillasittande? Och vad händer i kroppen? Läs mer om det här 🤸

Under 2021 lanserade Folkhälsomyndigheten svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. Riktlinjerna är enligt Folkhälsomyndigheten "ett kunskapsstöd som kan användas i det nationella, regionala och lokala arbetet med att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet."

FHM:s riktlinjer för vuxna (17-64 år)
  • 150-300 minuter pulshöjande fysisk aktivitet med måttlig intensitet per vecka. Alternativt 75-150 min av fysiskt aktivitet med hög intensitet och markant ökning av puls och andning. Eller en kombination av bägge alternativen.
  • Minskat stillasittande genom några minuters rörelsepaus var 30:e minut.
  • 2 muskelstärkande tillfällen per vecka som tränar kroppens större muskelgrupper.
Varför bör man inte sitta still längre än 30 minuter?
  • Blodcirkulationen minskar
  • Blodsockerupptaget minskar
  • Fettinlagringen ökar
  • Blodkärlens hälsa försämras
  • Risk för blodpropp ökar

Det är viktigt att arbetsplatser runtom i landet har möjlighet att tillämpa dessa riktlinjer på ett enkelt sätt. Det är här vi kommer in i bilden - vi hjälper er att komma igång med rätt verktyg och stöd! Att som arbetsgivare göra en insats inom hälsa kan bidra till både samhället, individen och organisationen i stort. Ta steget du också.

Kontakta oss så förklarar vi gärna mer. Skicka ett mejl via info@sportcompetence.se, eller via kontaktformulär på: https://healthcompetence.se/kontakta-oss. Hos oss har du alltid en timmas fri rådgivning.

 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-kan-verksamheter-bidra-till-okad-fysisk-aktivitet-och-minskat-stillasittande/.