Fredrik Paulún

2023-09-15

Skogsbad – en naturlig laddstation

Skogsbad, eller Shinrin-yoku som det heter på japanska, är en teknik för att komma i kontakt med naturen och på så sätt återgå till människans plats på jorden. I denna artikel förklarar Fredrik mer om skogsbad och varför det är så bra för vårt välmående.

Människans plats på jorden

Begreppet skogsbad myntades i Japan i början av 1980-talet och har visat sig ha flera hälsofördelar enligt ett stort antal vetenskapliga studier. Skogsbad innebär att man befinner sig i en skogsmiljö och medvetet upplever naturens syner, ljud och dofter. Det handlar således om en fullständig mental och fysisk närvaro på en plats som människan biologiskt och evolutionärt sett bör kalla sitt hem.

Mycket tyder på att våra skogslevande förfäder byggde kojor i träden, långt från farliga rovdjur, skadliga insekter, dödliga ormar och fientliga människor. Att skogsbad ger positiva effekter på hälsan borde inte vara så överraskande, då alla djur som tas från sitt naturliga habitat utvecklar olika typer av symptom. Man kan därför säga att många stadsbor idag bor på ”fel” plats rent biologiskt och att skogsbad bör inkluderas mer i våra hälsorutiner.

Vad visar forskningen om skogsbad?

Ett stort antal vetenskapliga studier har undersökt effekterna av skogsbad på människors hälsa och välbefinnande. Man har till exempel sett lägre nivåer av stresshormonet kortisol, vilket leder till minskad stress, ångest, depression och är ett värdefullt verktyg för att stoppa och behandla utbrändhet.

Skogsbad har även associerats med sänkt blodtryck och lägre puls, vilket avlastar hjärt- och kärlsystemet. Att spendera tid i naturen kan främja avslappning och hjälpa till att reglera det autonoma nervsystemet.

Dessutom kan skogsbad kopplas till förbättrat humör, ökade känslor av lycka och en större känsla av allmänt välbefinnande. Det kan också öka kognitiva funktioner, höja uppmärksamheten och stimulera kreativiteten. Även sömnen och immunförsvaret förbättras hos de som skogsbadar.

Bättre fokus, medvetenhet och uppmärksamhet

Visst verkar det som att många av den moderna människans hälsoutmaningar kan lösas med mer vistelse i skogen? Föreställ dig ett djupt andetag i en lummig skog en fuktig dag, visst är det en underbar känsla andas in dofterna från växtlighet, jord och grönt?

Just den förnimmelsen kan förbättra både ditt fokus, medvetenhet och uppmärksamhet. En paus från den ständiga stimulansen från det moderna livet som ger oss tid att återgå till att vara människa på riktigt. En slags meditation, utan att det krävs någon ansträngning alls. Bara närvaro, här och nu.

Vad gör skogsbad så välgörande?

Att vi får mer fysisk aktivitet när vi vistas i skogen är självklart och delar många av de effekter som skogsbad ger. Luften i skogen är naturligt mer syrerik, vilket skulle kunna vara en förklaring till att syresättningen underlättas och att kroppen då har råd att sänka hjärtfrekvensen. 

I skogen finns även ämnen som fytoncider; organiska föreningar som frigörs av träd och växter som ett skydd mot bakterier, insekter och svamp. Det är också en del av kommunikationen mellan träden. När vi andas in dessa ämnen sker en lång rad positiva saker, bland annat stimuleras immunförsvaret. Fytonciderna frigörs framför allt när träden vidrörs, så trädkramning kanske inte är så dumt?

Även den naturliga bakteriefloran i skogen är välgörande och många jordbakterier tillskrivs en antidepressiv effekt.

Ytterligare en faktor som tillför vistelsen i skogen och naturen är givetvis solljuset. När du är ute får du solens hela spektrum av hälsobringande våglängder från UV-ljuset som ökar D-vitaminnivåerna. Exempel på konsekvenser är minskade inflammationer, ökad cirkulation, mindre smärta och fler stamceller.

james-wheeler-RRZM3cwS1DU-unsplash.jpg

Kontakt med jordens batteri

En annan teori som diskuteras alltmer är jordning. Det vill säga att vistelse i naturen ger dig direktkontakt med jorden, där ett i det närmaste oändligt antal elektroner finns lagrade. Jordskorpan är som ett jättebatteri och när vi får direktkontakt med den genom att gå barfota i gräset, bada i en skogstjärn eller krama ett träd så leds elektronerna genom våra kroppar och återställer den elektriska potential som människan naturligt har. Det har visat sig dela många av de effekter som tillskrivs skogsbad.

Personligen tror jag att allt detta samverkar. Så, börja skogsbada och njut av att vara människa!

Fredrik-Paulun.jpeg

Foto: Fredrik Paulún.

___________

Artikeln är skriven av vår hälsoexpert på uppdrag av Länsförsäkringar.

LF_Logo_Vanster_RGB.png