Liv Svirsky

2023-02-22

Ekonomisk oro? Så klarar du den

Många kampas idag med en ekonomisk oro på grund av världsläget. Här kommer psykologens bästa tips för hur du kan hantera dina egna oroskänslor.

Ekonomi är ett ämne som kan väcka mycket oro. Oro som kan handla om det korta perspektivet, om pengarna räcker till att täcka de dagliga utgifterna. Den kan också handla om att något ska hända på längre sikt som skulle kunna försätta en i en ekonomiskt svår sits. 

I en tid då mycket medialt utrymme ägnas åt stigande räntor, ökande inflation, rusande elpriser och sjunkande bostadsmarknad är det lätt att oron stiger även hos den som normalt känner sig trygg med sin ekonomi. Råden i den här artikeln vänder sig till dig som har en fungerande ekonomi men där oro för ekonomin nu allt som oftast gör sig påmind. 

Oro eller verkliga problem?

Ibland oroar vi oss för aktuella problem som behöver lösas. Den sortens oro kan du se som en signal för att utföra en åtgärd och lösa problemet. Kanske ska du försöka lägga om dina lån eller sänka dina värmekostnader?

Oro är oro

Problematisk oro handlar som regel inte om den sortens aktuella problem som faktiskt behöver lösas, utan snarare om saker som möjligen skulle kunna hända någon gång i framtiden. Tankarna kännetecknas ofta av att de börjar med ”tänk om”. Orostankar kan skrämma, förefalla verkliga och vara svåra att slå ifrån sig, men när du tänker efter vet du att det faktiskt är just orostankar och inte sanningar eller fakta. Ju bättre du blir på att känna igen den sortens tankar som just orostankar desto lättare blir det att stå ut med dem.

Skriv ner dina orostankar

Ett sätt att öva sig på att känna igen orostankar är att skriva ner dem för att sedan läsa igenom. När de står där svart på vitt kan det vara lättare att få en viss distans till dem. Du ser att orostankarna inte är fakta utan just tankar.

skriva.jpg

Upprepa övningen när du behöver påminnas om att orostankar bara är tankar. Om det smyger sig in ett aktuellt problem bland orostankarna du skrivit ner kan du givetvis ta tag i det och vidta de åtgärder som behövs.

Distraktion

Oro som är överdriven men inte ger med sig kan ibland konkurreras ut genom distraktion. För många är träning en väldigt användbar strategi. När man tränat en stund minskar oron och saker som tidigare kändes problematiska blir enklare att hantera. Andra strategier som är användbara för många är sådana där man styr sin koncentration åt ett visst håll. Det kan vara allt ifrån att vara väldigt uppmärksam på den aktivitet man ägnar sig åt, oavsett vilken det är, till att meditera eller göra en mindfulnessövning, lösa korsord eller sudoku, läsa eller lyssna på radio eller podcast. Försök hitta aktiviteter som funkar distraherande för dig i olika situationer.

Om du sedan tidigare har en orosproblematik som nu ökat på grund av allt som sker runt dig kan det vara bra att fundera på om du behöver mer än bara de råd som ges här. Kanske behöver du söka professionell hjälp för att få verktyg att hantera oron? Har du tidigare gått i behandling för oro kan ett första steg var att aktualisera de verktyg som du fick lära dig där. Ibland räcker inte det. Då kan det vara bra att återuppta behandlingen för att fylla på och befästa de tidigare framstegen.

________________________

Artikeln är skriven av vår hälsoexpert på uppdrag för Länsförsäkringar.

LF_Logo_Vanster_RGB.png