Mental träning

Likheter mellan att vara medarbetare och idrottare är många. På samma sätt som idrottarna, publiken och ägarna har förväntningar på prestationen så har medarbetarna, cheferna, kompisarna och familjen förväntningar på dig som arbetstagare och människa. Kraven du ställer på dig själv och som du upplever från andra utlöser samma psykologiska mekanismer.

Det här är en introduktion till hur dagens psykologiska förberedelser, eller ”mentala träning”, genomförs och hur den kan hjälpa dig som komplement till de styrkor du redan har. Från idrottsvärlden finns mängder av perspektiv som kan utveckla prestationen och som fungerar i alla sammanhang. I den här föreläsningen lär idrottsexperterna Johan Fallby och Markus Johannesson ut om mental träning, ledarskap och att bygga team utifrån sina erfarenheter av elitidrotten men även utifrån den samlade forskningen.