2023-01-31

Kostnadsfritt webinar: Hälsa & SAM

Nu kan du se repris på senaste öppna webinaret från den 8 februari och lyssna på experten Anna Johnsson som berättar om hälsa och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

>> Till reprisen

Visste du att föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) gäller för alla arbetsgivare? I detta webinar kommer experten Anna Johnsson förklara hur du som arbetsgivare kan arbeta med SAM, vad det innebär och vilka krav som finns. Anna arbetar idag som arbetsmiljöchef på VR Sverige (fd Arriva). Hon har lång och gedigen kompetens inom både arbetsmiljö, hälsoarbete och trygghets- och säkerhetsområdet.  
 
FÅ SVAR PÅ:
🔗 Hur kan vi koppla vårt hälsoarbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet?
📊 Vad innebär det i praktiken att jobba systematiskt? Vilka måsten finns det?
🧍 Hur kan vi använda kraven kring arbetsmiljö för att skapa ett större engagemang och eget ansvar?  

Tidigare har Anna arbetat som arbetsmiljö- och hälsostrateg på SJ. Genom åren har hon även arbetat med en del regeringsuppdrag kopplat till arbetsanpassning och rehabilitering. Detta vill du inte missa!

>> Till reprisen